Toimialaluokitus 2008


 •  
  • Standardi toimialaluokitus TOL 2008
   Kuvaa yrityksiä, organisaatioita tai yksittäisiä toimipaikkoja niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella.
   YTY sovelluksessa luokkaid 1818 (toimiala - TOL2008).
  • Toimialaluokitus TOL 2008 toimii taloudellista toimintaa kuvaavien tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. Sitä käytetään talouden eri alueita, kuten tuotantoa ja työllisyyttä kuvaavissa tilastoissa sekä kansantalouden tilinpidon tilastoissa.

  • Toimialaluokitus muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta:
   I. kirjaintaso, johon kuuluvat kirjainkoodilla merkittävät pääluokat
   II. 2-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 2-numeroisella koodilla
   III. 3-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 3-numeroisella koodilla
   IV. 4-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 4-numeroisella koodilla
   V. kansallinen 5-numerotaso, johon kuuluvat luokat merkitään 5-numeroisella koodilla.

   TOL 2008 noudattaa NACE Rev. 2:a 1-4-numerotasoilla. 5-numerotaso on määritelty kansallisesti Suomen omien käyttötarpeiden perusteella.

  • 12.11.2019

   Tehty korjaukset luokkien englanninkielisiin nimiin 47721 "Retail sale of footwear and leather goods" ja 46412 "Wholesale of textiles". Muutettu muotoon 47721 "Retail sale of footwear" ja 46412 " Wholesale of textile products".

   5.11.2019

   Tehty korjaus luokan 46421 englanninkieliseen nimeen "Wholesale of clothing and footwear". Muutettu muotoon "Wholesale of clothing".

   NACE Rev. 1.1:ssä oli 17 pääluokkaa ja 62 2-numerotason luokkaa. Uudistetussa NACE Rev. 2:ssa on 21 pääluokkaa ja 88 2-numerotason luokkaa. Kansalliseen toimialaluokitukseen TOL 2008:aan on lisätty pääluokka X Toimiala tuntematon, jota käytetään silloin, kun yrityksen tai sen osan toiminnasta ei ole riittävästi tietoa toiminnan luokittelemiseksi.

   Kaikki TOLiin tehdyt muutokset löytyvät vanhan ja uuden toimialaluokituksen välisistä luokitusavaimista.

  • TOL 2008 perustuu EU:n toimialaluokitukseen NACEen. EU-jäsenmaiden on käytettävä tilastotoimessa NACEa tai siihen perustuvaa kansallista versiota, jollainen TOL 2008 -toimialaluokituskin on.

   NACE puolestaan on johdettu YK:n toimialaluokitus ISICistä (International Standard Classification of All Economic Activities). Luokat NACEn kaikilla tasoilla on määritelty siten, että ne ovat joko yhdenmukaisia ISICin luokkien kanssa tai niin, että ISICin luokka on yhdistelmä NACEn alajaoista, joten NACEn 3- ja 4-numerotason luokista voidaan aina yhdistää vastaavat ISICin luokat. Pääluokat ja 2-numerotasot ovat täysin yhdenmukaiset, mutta 3- ja 4-numerotasolla moniin ISICin luokkiin on NACEssa tehty lisäjakoja.

   Muut kansainvälisten talousluokitusten harmonisoituun kokonaisuuteen kuuluvat luokitukset ovat
   - CPC: YK:n tuoteluokitus (Central Product Classification)
   - HS: Maailman tullijärjestön harmonisoitu tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmä (Harmonized Commodity Description and Coding System)
   - CPA: EU:n toimialoittainen tuoteluokitus (Classification of Products by Activity)
   - PRODCOM: EU:n teollisten toimialojen tuoteluokitus (Production communautaire)
   - CN: EU:n ulkomaankaupassa käytettävä tavaranimikkeistö (Combined Nomenclature).

Vaihtoehtoinen näkymä