Toimialaluokitus 2008

86101 Varsinaiset sairaalapalvelut

Tähän kuuluu sairaaloiden lyhyt- ja pitkäaikaishoito eli lääkärivastaanotot, tutkimus ja hoito yleis- ja erikoissairaaloissa:
- keskus- ja aluesairaalat
- yliopistolliset sairaalat
- erikoissairaalat
- vankilasairaalat
- mielenterveys- ja päihdeongelmaisten sairaalat
- tartuntatautisairaalat
- saattohoitolaitokset [1]

Sisältää

[1]

Sisältää myös

[1]

Tähän ei kuulu


- terveyskeskusten lääkärivastaanotot, vuodeosastot ja poliklinikkapalvelut (86210)
- sosiaalisairaalat (87203)
- muut sairaanhoitosijoja sisältävät hoitolaitokset, kuten sairas- ja toipilaskodit, kuntoutuslaitokset sekä lääkärijohtoiset luontaishoitolat ja kylpylaitokset (86102) [1]

Hakusana

 • aluesairaala
 • keskussairaala
 • laboratorio (sairaalan)
 • mielenterveystoimisto
 • mielisairaalat
 • paikallissairaala
 • poliklinikka (sairaalan)
 • psykiatrian poliklinikat
 • psykiatrinen avohoito
 • psykiatrinen sairaala
 • päihdehuollon sairaala
 • röntgen (sairaalan)
 • saattohoito
 • saattohoitokoti
 • sairaala
 • sairaala (puolustusvoimien)
 • sairaala (yksityinen)
 • sairaalahoito
 • sairaalan poliklinikka
 • sairaaloiden sairaankuljetusyksiköt
 • sairaankuljetusyksikkö (sairaalan)
 • sotilaslääkintälaitokset
 • sotilassairaala
 • tartuntatautisairaala
 • terminaalihoito
 • tuberkuloosisairaala
 • vankeinhoitolaitoksen sairaala
 • vankimielisairaala
 • vuodeosasto (sairaalan)
 • yksityissairaala
 • yleissairaalat
 • äidinmaitokeskukset

...