Työssäkäyntialueet 2020


 •  
  • Työssäkäyntialueet 1.1.2020
  • Tammikuussa 2020 päivitetty tilastollinen työssäkäyntialueluokitus perustuu 31.12.2017 työssäkäyntitilaston pendelöintitietoihin. Kuntajako on 1.1.2020 mukainen. Tilastokeskuksen tilastollinen työssäkäyntialueluokitus luotiin ensimmäisen kerran vuoden 1996 työssäkäyntitilaston pohjalta ja se otettiin virallisesti tilastointikäyttöön 1.1.2000.
   Tilastolliset työssäkäyntialueet on muodostettu työpaikkapendelöintitietojen perusteella. Niitä muodostettaessa ei oteta huomioon esim. demografisia, toiminnallisia tai aluetaloudellisia tekijöitä. Näin muodostunut työssä-käyntialuejako on luonteeltaan tilastollinen eikä sillä ole hallinnollisen aluejaon luonnetta. Työssäkäyntialuejako-luokitus ei ole kattava, sillä osa kunnista (päivitetyssä luokituksessa 99 kuntaa) ei kuulu mihinkään työssäkäyntialueeseen.

  • Luokitus perustuu 31.12.2017 työssäkäyntitilaston pendelöintitietoihin ja 1.1.2020 kuntajakoon.
   Määritelmä: Keskuskunta muodostuu, jos siihen pendelöi vähintään yksi kunta, eikä keskuskunnasta pendelöi yli 25 prosenttia sen koko työllisestä työvoimasta mihinkään muuhun kuntaan. Kunta kuuluu keskuskunnan työssäkäyntialueeseen jos sen työllisestä työvoimasta vähintään 10 prosenttia työllisestä työvoimasta pendelöi keskuskuntaan. Kunta ei kuitenkaan voi kuulua kuin yhteen työssäkäyntialueeseen. Jos siitä pendelöi kahteen kuntaan vähintään 10 prosenttia, se kuuluu silloin siihen työssäkäyntialueeseen, johon siitä pendelöidään enemmän. Kunta voi myös kuulua työssäkäyntialueeseen jonkin toisen kunnan kautta, jos siitä pendelöidään tuohon kuntaan vähintään 10 prosenttia, mutta tuo kunta ei muodosta omaa työssäkäyntialuettaan vaan kuuluu jonkin toisen kunnan työssäkäyntialueeseen.
   Näiden pendelöintiehtojen mukaan päivitetty luokitus sisältää 36 työssäkäyntialuetta, jotka muodostuvat 214 kunnasta. Työssäkäyntialue nimetään keskuskunnan mukaan ja sille annetaan kaksinumeroinen koodi.

   97 kuntaa ei kuulu mihinkään työssäkäyntialueeseen. Työssäkäyntialueisiin kuulumattomat kunnat on merkitty koodilla ”99”.

  • 1.1.2020

   Kauhajoen tk-alue (46) tuli uutena tk-alueena luokitukseen.

   Kolme työssäkäyntialuetta poistunut:
   Parkanon tk-alue (13)
   Nurmeksen tk-alue (23)
   Haapajärven tk-alue (45)


   1.1.2019

   Jämsän tk-alue (29) tuli uutena tk-alueena luokitukseen.

   Neljä työssäkäyntialuetta poistui eli
   Alavuden tk-alue (41)
   Imatran tk-alue (40)
   Salon tk-alue (7) ja
   Äänekosken tk-alue (31).

   1.1.2018

   Haapajärven tk-alue (45) tuli uutena tk-alueena luokitukseen.
   Parkanon tk-alue (13) palasi tk-alueena luokitukseen.
   Pietarsaaren tk-alue (28), Kristiinankaupungin tk-alue (42) ja Keuruun tk-alue (32) putosivat pois luokituksesta.

   Aiemmin prosenttiluvut ilmaistiin kokonaislukuina ja pyöristettiin lähimpään kokonaislukuun. Uusimmassa luoki-tuksessa prosenttiluvut on laskettu yhden desimaalin tarkkuudella.


  • Työssäkäyntiluokitus on kansallisiin tarpeisiin laadittu luokitus.

Vaihtoehtoinen näkymä