Valtiot ja maat


 •  
  • ISO 3166 -standardin mukaiset kolminumeroiset valtioiden tunnukset
  • Valtiot ja maat -luokitusta käytetään mm. väestötilastoissa henkilöiden kansallisuuden luokittamiseen.

  • Valtioiden ja maiden tunnusjärjestelmä sisältää yhteensä 243 alueyksikköä. Itsenäisten valtioiden lisäksi siihen kuuluu epäitsenäisiä maita, jotka ovat standardin mukaan siirtomaita tai muita geopoliittisesti merkittäviä alueita.

   Suomen standardisoimisliitto vahvistaa vastaavan kansallisen standardin SFS-ISO 3166 (Standardi SFS-ISO 3166. Maiden nimien tunnukset. Suomen standardisoimisliitto, 1998.). Tunnusjärjestelmään kuuluvat valtioiden ja maiden kolminumeroiset, kaksikirjaimiset sekä kolmikirjaimiset tunnukset.

   Tilastojärjestelmissä suositellaan käytettäväksi ensisijaisesti kolminumeroista tunnusta, joka on YK:n tilastotoimiston antama. Kaksikirjaiminen tunnus on tarkoitettu yleiskäyttöön. Kolmikirjaimista tunnusta voidaan käyttää, kun halutaan helpottaa alueen tunnistamista ja lisätä havainnollisuutta. Kirjaintunnukset perustuvat lähinnä valtioiden ja maiden englanninkielisiin nimiin.

   Valtioiden ja maiden nimistä käytetään ns. lyhyttä muotoa (vrt. Suomi, Suomen tasavalta). Suomenkieliset nimet perustuvat SFS-ISO 3166 -standardiin sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ohjeisiin. Ruotsinkieliset nimet perustuvat Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ohjeisiin ja englanninkieliset ISO 3166-standardiin sekä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ohjeisiin.

   Valtiot ja maat -luokituskokonaisuus on JHS-standardi (JHS 186).

  • 17.5.2019
   Britannia muutettiin standardin mukaiseen muotoon Yhdistynyt kuningaskunta.

   15.2.2019
   Makedonian nimi muuttui Pohjois-Makedoniaksi.

   22.5.2018
   Taiwanin englanninkielinen maan nimi Taiwan, Province of China muutettiin muotoon Taiwan ulkoministeriön suosituksesta. Muiden maiden ja valtioiden osalta käytetään Valtiot ja maat -luokituksessa ISO 3166 -standardin mukaisia englanninkielisiä nimiä.

   28.9.2016
   Tsekkin englanninkielinen nimi korvattiin nimellä Czechia.

   25.10.2013

   Kap Verden (132) englanninkielinen nimi Cape Verde korvattiin nimellä Cabo Verde.

   12.3.2013

   Saint Helena korvattiin nimellä Saint Helena, Ascension ja Tristan da Cunha.

   6.2.2013

   Palestiinan nimi muuttui muotoon Palestiinan valtio.

   1.1.2012

   Uudet tunnukset:
   531, CW, CUW Curaçao
   534, SX, SMX Sint Maarten (Alankomaiden osa)
   535, BQ, BES Bonaire, Sint Eustatius ja Saba
   728, SS, SSD Etelä-Sudan
   729, SD, SDN Sudan

   Lakkautetut tunnukset:
   530 AN ANT Alankomaiden Antillit
   736 SD SDN Sudan

   21.9.2007

   Saint Barthélemy (652, BL, BLM) ja Saint Martin (663, MF, MAF) saivat omat tunnukset.

   22.1.2007

   Suomenkielinen päivitetty standardi vahvistettiin. Kongon demokraattisen tasavallan (180, CD, COD) nimi muuttui Kongoksi. Muutoksen seurauksena standardissa on nyt kaksi maata, joiden lyhyt nimi on Kongo. Ne erotetaan tässä toisistaan seuraavasti:

   178, CG, COG Kongo (Kongo-Brazzaville)
   180, CD, COD Kongo (Kongo-Kinshasa)


  • Valtioiden ja maiden tunnukset perustuvat kansainväliseen ISO 3166 -standardiin (International Standard ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions. Fifth edition. 1997.).

Vaihtoehtoinen näkymä