Ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokitus 2014


  •  
    • Ympäristöliiketoiminnan tuote- ja palveluluokitus, kaikki luokat eriteltynä
    • Luokitusta käytetään kuvattaessa ympäristöliiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

    • Luokitus perustuu Eurostatin (EU:n tilastovirasto) luokitukseen ympäristöliiketoiminnan tuotteista ja palveluista. Luokitus jakautuu ympäristönsuojelun ja luonnonvarojen hallinnan osa-alueisiin (Eurostatin luokitukset: CEPA + CREMA).Tässä vuoden 2014 luokituksessa on mukana kaikki alkuperäisen luokituksen luokat.

Vaihtoehtoinen näkymä