Aiheet
Työ, palkat ja toimeentulo

Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten mediaaniansio 16,8 euroa vuonna 2021

tiedote | Yksityisen sektorin tuntipalkat 2021

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin tuntipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 16,8 euroa tunnilta. Miesten keskiansio oli 17,3 euroa ja naisten 14,0 euroa tunnilta. Yksityisen sektorin tuntipalkkaisten kokonaisansio, joka sisältää mm. ylityölisät, oli vuonna 2021 keskimäärin 18,2 euroa tunnilta, miehillä 18,8 euroa ja naisilla 15,4 euroa.

Keskeisiä poimintoja

  • Yksityisellä sektorilla työskentelevien tuntipalkkaisten säännöllisen työajan ansioiden mediaani oli 16,8 euroa ja keskiarvo 17,2 euroa tunnissa.
  • Kokonaisansioiden mediaani oli 17,5 euroa ja keskiarvo 18,2 euroa tunnissa.
  • Naisten säännöllisen työajan mediaaniansio oli 14,7 euroa ja miesten 17,7 euroa.
  • 10 % palkansaajista ansaitsi alle 12,7 euron kokonaisansioita tunnissa ja 10 % palkansaajista ansaitsi yli 24,1 euron kokonaisansioita tunnissa.

Tilasto yksityisen sektorin tuntipalkat sisältää yritysten, rahoitus- ja vakuutuslaitosten sekä kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen tuntipalkkaisten työntekijöiden ansiotiedot. Tilasto kuvaa noin 310 000 työntekijän palkkatietoja. Tuntipalkkaisista palkansaajista noin 90 % kuului työntekijäammatteihin teollisuudessa, rakentamisessa, liikenteessä, kiinteistönhoidossa sekä maa- ja metsätaloudessa. Prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden osuus oli 39 % sekä rakennus, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden osuus oli 36 %.

Yleisin ammattiluokka oli kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, joiden osuus oli 8,0 % ja toiseksi yleisin luokka toimistosiivoojat ym. 7,7 %:n osuudella.

Yleisimmistä ammattiluokista suurimmat kokonaisansioiden mediaanit olivat paperimassan sekä paperin ja kartongin valmistuksen prosessityöntekijöillä, noin 25 euroa tunnissa. Hieman pienemmistä ammattiluokista samaan tuntiansioon ylsivät vain ahtaajat.

Yleisimmistä ammattiluokista pienimmät kokonaistuntiansioiden mediaanit olivat toimistosiivoojilla, noin 12 euroa tunnissa. Siivoojien tuntiansioita alempia mediaanipalkkoja oli maatalouden ammattiluokissa. Suurista ammattiluokista moottoriajoneuvojen asentajien ja korjaajien sekä kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajien ansiot olivat hyvin lähellä kaikkien tuntipalkkaisten työntekijöiden mediaaniansiota.

Noin kolmella neljäsosalla tuntipalkkaisista työntekijöistä oli vähintään toisen asteen koulutus. Tuntipalkkaisten toisen asteen tutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 18,0 euroa verrattuna 16,0 euroon niillä, joilla ei ollut peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Erikoisammattitutkinnon suorittaneiden mediaaniansio oli 20,1 euroa.

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
palkat.yksityinen@stat.fi
Harri Nummila
yliaktuaari
029 551 3235
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.