Aiheet
Väestö ja yhteiskunta

Alioikeuksissa annettiin yli 54 000 tuomiota vuonna 2021

tiedote | Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset 2021

Muutos

Muutoksia syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilaston tietokantataulukoissa
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan ensimmäisessä oikeusasteessa annettiin 54 280 tuomiota vuonna 2021, 9 % enemmän kuin vuonna 2020. Suurin kasvu oli seksuaalirikoksissa. Vuonna 2021 niistä tuomittiin 17 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Myös henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista annettujen tuomioiden määrä kasvoi 14 % edellisvuodesta. Henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista tuomittujen määrä on ollut kuitenkin yleisesti laskusuunnassa.

Keskeisiä poimintoja

 • Vuonna 2021 ensimmäisessä oikeusasteessa annettiin 54 280 tuomiota, suurin osa liikennerikoksista (32 %) ja omaisuusrikoksista (29 %).
 • Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 800, 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin.
 • Käräjäoikeuksissa määrättiin yli 35 000 sakkorangaistusta. Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin yli 33 000 kertaa, poliisin antamia sakkomääräyksiä oli 77 700.

Vankeusrangaistusten määrä kasvoi vuonna 2021

Vuonna 2021 vankeusrangaistuksiin tuomittiin yhteensä yli 25 000 kertaa. Näistä ehdollisia vankeustuomioita oli 68 % ja ehdottomia 28 %.

Ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 5 800 vuonna 2021, 20 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Näistä 16 oli elinkautisia vankeusrangaistuksia ja 720 tuomioita, joissa aiempi ehdoton vankeusrangaistus katsottiin riittäväksi seuraamukseksi. Kahdeksan vuoden tai sitä pitempiä määräaikaisia ehdottomia vankeusrangaistuksia tuomittiin 96 kappaletta. Näistä 43 % oli tuomittu taposta, murhasta, surmasta tai lapsensurmasta ja 55 % huumausainerikoksista.

Kaikista ehdottomista vankeusrangaistuksista alle kolmen kuukauden mittaisia oli 43 %. Näistä 50 % oli seurausta liikennerikoksista, 28 % omaisuusrikoksista ja 7 % henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista. Keskimääräinen ehdoton vankeusrangaistus oli kestoltaan 11,6 kuukautta. Yhdistelmärangaistukseen tuomittiin vuonna 2021 kahdeksan henkilöä.

Ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin 13 004 kertaa vuonna 2021, 11 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Ehdolliset vankeudet olivat kestoltaan keskimäärin 4,3 kuukautta. Noin 31 % ehdollisista vankeustuomioista oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista. Toiseksi eniten ehdollisia vankeusrangaistuksia tuomittiin pahoinpitelyistä ja huumausainerikoksista.

Enintään kuuden kuukauden ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita valvontarangaistuksena. Vuonna 2021 ehdottomia vankeusrangaistuksia muunnettiin valvontarangaistukseksi 156 kertaa ja ne olivat kestoltaan keskimäärin 3,2 kuukautta.

Alle kahdeksan kuukauden pituinen ehdoton vankeusrangaistus voidaan tuomita yhdyskuntapalveluna, jos se ei ole seurausta kieltäytymisestä asevelvollisuudesta tai siviilipalveluksesta tai siviilipalvelusrikoksesta. Kaikista muuntokelpoisista ehdottomista vankeusrangaistuksista yhdyskuntapalveluksi muunnettiin 28 % vuonna 2021. Selvästi eniten yhdyskuntapalvelua käytettiin tuomittaessa törkeistä rattijuopumuksista. Keskimääräinen yhdyskuntapalvelun kesto oli 100 tuntia.

Alioikeuksissa määrättyjä sakkotuomioita yli 35 000

Käräjäoikeuksien määräämiä sakkorangaistuksia oli 4 % enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 35 100 (mukaan luettuna oikeudessa tuomitut sakot ja rikesakot, oheissakot sekä kurinpitosakot). Käräjäoikeuksissa tuomituista päiväsakoista 15 % oli seurausta näpistyksistä, 13 % rattijuopumuksista ja 11 prosenttia törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista. Ehdollisen vankeuden ohessa tuomituista oheissakoista suurin osa, 94 %, oli seurausta törkeistä rattijuopumuksista.

Rangaistusmääräyksellä sakkoon tuomittiin 33 760 kertaa. Neljännes rangaistusmääräyksistä annettiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, 21 % kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja 12 % huumausaineen käyttörikoksesta. Poliisin antamia sakkomääräyksiä oli 77 700. Yli 62 % rangaistus- ja sakkomääräyksistä oli seurausta liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Kymmenesosa oli määrätty muista liikennerikoksista (rikoslaki 23: §9–§11).

Muutos

Muutoksia syytetyt, tuomitut ja rangaistukset -tilaston tietokantataulukoissa
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Vankeusrangaistuksiin tuomitut 2014-2021

Alioikeuksissa annetut sakkotuomiot 2017-2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Hovioikeuden tuomio
 • Käräjäoikeuden tuomio
 • Hovioikeus
 • Rikosryhmä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Seuraamus
 • Sukupuoli
 • Ikäluokka
 • Tuomion päärikos
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Tuomion päärikos
 • Seuraamus
 • Rikoksen samankaltaisuus
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikosryhmä
 • Hovioikeus
 • Rangaistuksen muutos hovioikeudessa
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Muutoksenhakija
 • Hovioikeus
 • Rikosryhmä
 • Hovioikeuden päätös
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikos
 • Sukupuoli
 • Kiellon kesto
 • Ikäluokka
 • Tuomioistuin
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kiellon kesto
 • Ikäluokka
 • Rikos
 • Sukupuoli
 • Tuomioistuin
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Rikos
 • Kiellon kesto
 • Tuomioistuin
 • Sukupuoli
 • Ikäluokka
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Ikä
 • Rikesakon määrä
 • Sukupuoli
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Poistuneet tietokantataulukot

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rikos@stat.fi
Laura Lipasti
yliaktuaari
029 551 3041
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.