Aiheet
Liikenne ja matkailu

Merikuljetusten määrä kasvoi kesäkuussa 2022

tiedote | Ulkomaan meriliikenne 2022, kesäkuu

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2022 kesäkuussa yhteensä 8,5 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset kasvoivat edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna 7 %. Vienti väheni 9 % ja oli 3,8 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 24 % ja oli 4,6 miljoonaa tonnia. Matkustajaliikenteessä kuljetettiin 1,4 miljoonaa henkilöä, joka oli 66 % koronapandemiaa edeltävästä tasosta.

Pääkohdat

 • Ulkomaan merikuljetusten määrä oli yhteensä 8,5 miljoonaa tonnia kesäkuussa 2022.
 • Ulkomaan merikuljetukset kasvoivat vuoden takaiseen verrattuna 7 %.
 • Kuljetusvälineissä kuljetettiin tavaroita 1,5 miljoonaa tonnia ja konteissa 0,9 miljoonaa tonnia.
 • Matkustajaliikenteessä kuljetettiin 1,4 miljoonaa henkilöä, joka oli 66 % koronapandemiaa edeltävästä tasosta.
 • Saimaan kanavan kautta ei rekisteröity kuljetuksia kesäkuussa.

Kesäkuussa ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin eniten kappaletavaraa

Suurin osa merikuljetuksista oli kesäkuussa kappaletavaran kuljetuksia. Kappaletavaraa kuljetettiin yhteensä 1,5 miljoonaa tonnia. Kappaletavaran tuonti oli 0,8 miljoonaa tonnia sekä vienti 0,7 miljoonaa tonnia. Toiseksi eniten kuljetettiin raakaöljyä, 1,1 miljoonaa tonnia sekä öljytuotteita, 1,0 miljoonaa tonnia.

Tuontivoittoisimpia tavaralajeja olivat raakaöljy, malmit ja rikasteet, kivihiili ja koksi, raakamineraalit ja sementti sekä raakapuu. Vientivoittoisimpia tavaralajeja olivat sahatavara, paperi, sellu, puuhioke ja jätepaperi, lannoitteet sekä vaneri ja muut puulevyt.

Tavaroiden kuljetusten määrillä mitattuna suurimmat satamat olivat järjestyksessä Sköldvik, Helsinki, HaminaKotka, Raahe ja Pori. Sköldvikin kuljetukset koostuivat miltei kokonaan öljyyn liittyvistä tuotteista ja kemikaaleista, Helsingin kuljetukset puolestaan enimmäkseen kappaletavarasta. HaminaKotkan kuljetukset koostuivat enimmäkseen paperista ja muista metsätalouden tuotteista, kun taas Porin kautta kuljetettiin suurimmaksi osaksi kivihiiltä ja koksia ja Raahen kautta malmeja ja rikasteita sekä raakamineraaleja ja sementtiä.

Konteissa ja kuljetusvälineissä kuljetettiin yhteensä 2,5 miljoonaa tonnia eli 29 % merikuljetusten kokonaismäärästä. Kuljetusvälineissä tavaroita kuljetettiin 1,5 miljoonaa tonnia ja konteissa 0,9 miljoonaa tonnia.

Kuljetusvälineissä kuljetetuista tavaroista 0,8 miljoonaa tonnia kuljetettiin kuorma-autoissa, 0,6 miljoonaa tonnia perävaunuissa ja 0,1 miljoonaa tonnia muissa kuljetusvälineissä. Tavarankuljetukseen käytettyjen kuljetusvälineiden lisäksi kuljetettiin 208 756 kappaletta matkustajien henkilöautoja ja 2 845 linja-autoa.

Kontteja kuljetettiin yhteensä 64 245 kappaletta, joka vastaa 111 799 TEU-yksikköä.

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin 1,4 miljoonaa henkilöä

Matkustajaliikenteessä kuljetettiin kesäkuussa 2022 yhteensä 1 379 500 henkilöä. Suomen ja Viron välillä matkusti 667 372 henkilöä, Suomen ja Ruotsin välillä 633 358 henkilöä sekä Suomen ja Saksan välillä 18 148 henkilöä. Vuoden 2021 kesäkuuhun verrattuna matkustajien määrä nousi lähes kolminkertaiseksi. Vuoden 2019 kesäkuuhun verrattuna matkustajia oli kuitenkin vain 66 %. Kesäkuussa 2022 Suomeen saapui 30 738 ulkomaisten risteilyalusten matkustajaa.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
05.08.2022

Ulkomaan merikuljetukset satamittain ja tavaralajeittain, 2022M06

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Tavaralaji
 • Suunta
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
 • Tavaralaji
 • Satama
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Kuljetusväline
 • Suunta
 • Satama
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Suunta
 • Liikennetyyppi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikennetyyppi
 • Satama
 • Suunta
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
 • Suunta
 • Tavaralaji
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
 • Tavaralaji
 • Satama
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikennetyyppi
 • Suunta
 • Tavaralaji
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
 • Maa
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Maa
 • Suunta
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Maa
 • Suunta
 • Tavaralaji
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
 • Tavaralaji
 • Maa
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Satama
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Liikennetyyppi
 • Suunta
 • Tavaralaji
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Suunta
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Henna Ylimaa
yliaktuaari
029 551 3832
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.