Aiheet
EnergiaYmpäristö ja luontoLiikenne ja matkailu

Puupolttoaineiden ja maakaasun kulutukset vähenivät merkittävästi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

tiedote | Energian hankinta ja kulutus 2022, 1. vuosineljännes

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 335 petajoulea (PJ) tammi-maaliskuussa, mikä oli 13 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Leuto alkuvuosi sekä paperiliiton työnseisaus vähensivät energian kysyntää edellisvuoteen verrattuna. Eniten laskivat puupolttoaineiden ja maakaasun kulutukset, 27 % ja 55 %. Sähkön kokonaiskulutus laski 7 % vuodentakaisesta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyi epävarmuutena energiamarkkinoilla.

Keskeisiä poimintoja

  • Uusiutuvan energian kulutus väheni 20 % edellisvuodesta, mihin vaikutti eniten puupolttoaineiden kulutuksen 27 %:n lasku. Puupolttoaineiden kulutuksen laskuun vaikutti osaltaan paperiliiton työnseisaus, joka oli voimassa koko vuoden ensimmäisen neljänneksen ajan.
  • Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen yhteenlaskettu kulutus väheni 13 %. Eniten laski maakaasun kulutus, 53 %, mihin vaikutti jo vuonna 2021 alkanut maakaasun hinnan merkittävä kasvu.
  • Muista polttoaineista öljyn kulutus nousi 3 % tammi-maaliskuussa. Hiilen ja turpeen kulutukset vähenivät 6 % ja 10 %.
  • Sähkön kokonaiskulutus oli 23 terawattituntia (TWh) eli 7 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteistuotetun sähkön määrä laski 34 % ja sähkön nettotuonti väheni 10 %.
  • Polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 % edellisvuodesta.

Tuulivoiman tuotanto kasvoi 66 % edellisvuodesta

Tuulivoimalla oli otolliset sääolosuhteet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tuulivoimalla tuotettiin sähköä 3,4 TWh, mikä vastasi 66 %:n kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tuulivoiman kapasiteetti on myös kasvanut suuresti viime vuosien aikana. Tuulivoiman osuus sähkön kotimaisesta tuotannosta oli 18 %. Kokonaisuudessaan sähkön kotimainen tuotanto laski 7 %. Sähkön kysyntää vähensi edellisvuotta lämpimämmät kelit.

Tuulivoima oli uusiutuvista energialähteistä ainoa, jonka kulutus kasvoi viime vuodesta. Vesivoiman tuotanto väheni 16 %. Puupolttoaineista mustalipeän kulutus laski eniten paperiliiton työnseisauksen vuoksi. Lisäksi pienpuun kulutus laski lämmitystarpeen vähentyessä.

Fossiilisista polttoaineista öljy ja kivihiili olivat ainoat, joiden kulutukset kasvoivat, 3 % ja 6 %. Hiileen sisältyvät kivihiilen lisäksi myös teollisuudessa käytetyt koksi sekä koksi- ja masuunikaasu, joiden kulutukset laskivat viime vuodesta. Tästä johtuen hiilen kulutus kokonaisuudessaan väheni 6 %. Maakaasun kulutus väheni kaikista energialähteistä eniten, 53 %. Tammi-maaliskuussa maakaasun veroton hinta oli neljä kertaa korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Taulukot

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.
30.06.2022

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin 2022Q1*

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Energialähde
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sähkön tuotanto/hankinta
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuote
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Öljytuotteiden myynti ulkomaanliikenteeseen (m3)
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Päästön sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
energia@stat.fi
Aleksi Sandberg
yliaktuaari
029 551 3326
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.