Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskunta

Opiskelijoiden työllisyysaste kasvoi vuonna 2021

tiedote | Työssäkäynti 2021

Muutos

Uusia tietokantataulukoita opiskelijoiden työssäkäynnistä julkaistaan 9.2.2023.
Lue lisää muutoksesta

Tilastokeskuksen mukaan opiskelijoiden työllisyysaste kasvoi 2,9 prosenttiyksikköä vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. 18–64-vuotiaita opiskelijoita oli 558 000, joista 293 000 eli yli puolet kävi opintojen ohella töissä. Opiskelujen ohessa työskentely kasvoi eniten lukiokoulutuksen opiskelijoilla, joiden työllisyysaste kasvoi 7,3 prosenttiyksikköä. Työssäkäynti oli yleisintä erikoisammattitutkinnon ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelun yhteydessä.

Pääkohdat

 • 18–64-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 52,5 % vuonna 2021.
 • Naisopiskelijoiden työllisyysaste oli 55,6 % ja miesopiskelijoiden 48,7 %.
 • Työskentely opintojen ohessa oli yleisintä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen opiskelijoilla.

Naiset kävivät miehiä yleisemmin opiskelujen ohessa töissä

Naisista 55,6 %:lla ja miehistä 48,7 %:lla oli ansiotyö opintojen ohessa vuonna 2021. Naiset kävivät miehiä yleisemmin töissä ammatillisen peruskoulutuksen, lukiokoulutuksen, erikoisammattitutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon sekä alemman korkeakoulututkinnon ja lisensiaatintutkinnon opiskelun ohessa.

Opiskelujen ohessa työskentely yleistyy iän myötä. 18-vuotiaista opiskelijoista 31,3 % kävi töissä ja 25-vuotiaista 54,4 %. 30-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 61,6 % ja 40-vuotiaiden 68,1 %. Iältään 45–64-vuotiaiden opiskelijoiden työllisyysaste oli 69,2 %.

Opiskelijoiden työssäkäynnissä eroja koulutusaloittain ja alueittain

Työskentely opintojen ohessa oli yleisintä kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alojen opiskelijoilla, joista työssäkäyviä oli 64,9 %. Terveys- ja hyvinvointialojen opiskelijoista 60,5 %:lla ja yhteiskunnallisten alojen opiskelijoista 58,6 %:lla oli ansiotyö vuoden 2021 lopussa. Työskentely opintojen ohessa oli puolestaan vähäisintä yleissivistävän koulutuksen (32,2 %), humanististen ja taidealojen (45,0 %) sekä tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (46,1 %) alojen opiskelijoilla.

Opintojen ohessa työskenneltiin suhteellisesti eniten Ahvenanmaalla (56,1 %), Pohjanmaalla (55,5 %) sekä Uudellamaalla (55,3 %) ja suhteellisesti vähiten Pohjois-Karjalassa (44,8 %), Etelä-Karjalassa (45,5 %) sekä Keski-Suomessa (46,4 %).

Muutos

Uusia tietokantataulukoita opiskelijoiden työssäkäynnistä julkaistaan 9.2.2023.
Lue lisää muutoksesta

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
09.02.2023

Opiskelijoiden työssäkäynti sukupuolen ja iän mukaan 2021

09.02.2023

Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2021

09.02.2023

Opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen ja sukupuolen mukaan 2021

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Uudet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
 • Alue
 • Sukupuoli
 • Koulutuksen tyyppi
 • Koulutusaste
 • Koulutusala
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutuksen tyyppi
 • Koulutusaste
 • Alue
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
 • Koulutuksen tyyppi
 • Koulutusaste
 • Sukupuoli
 • Ikä
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fi
Meri Raijas
yliaktuaari
029 551 3061
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.