Aiheet
Kansantalous

Julkisyhteisöjen ja kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä

tiedote | Kansantalouden rahoitustilinpito 2022, 4. vuosineljännes

Tilastokeskuksen mukaan julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 161,4 miljardia euroa vuoden 2022 neljännen neljänneksen lopussa. Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 2,3 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Valtionhallinnon varallisuusasema vahvistui, koska sen rahoitusvarat kasvoivat enemmän kuin velat. Kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat puolestaan 4,6 miljardilla 175,8 miljardiin euroon.

Keskeisiä poimintoja

  • Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä.
  • Valtionhallinnon velat ylittivät sen varat 68,9 miljardilla eurolla.
  • Kotitalouksien velkaantumisaste laski 0,4 prosenttiyksikköä 133,1 %:iin.

Julkisyhteisöjen varallisuusasema koheni

Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat, eli rahoitusvarojen ja velkojen erotus, olivat 161,4 miljardia euroa vuoden 2022 neljännen neljänneksen lopussa. Julkisyhteisöjen nettorahoitusvarat kasvoivat yhteensä 2,3 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä.

Valtionhallinnon nettorahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,2 miljardia euroa. Sektorin rahoitusvarat kasvoivat kokonaisuudessaan 3,7 miljardia euroa ja velat yhteensä 2,5 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Näiden muutosten seurauksena valtiolla oli 68,9 miljardia euroa enemmän velkaa kuin varoja neljänneksen lopussa. Valtionhallinto lisäsi velkapapereita nettomääräisesti 6,2 miljardin euron edestä.

Paikallishallintosektorin nettorahoitusvarat pienenivät 1,8 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä. Siten sektorin velat olivat 5,4 miljardia euroa saamisia suuremmat vuoden 2022 lopussa.

Sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat kasvoivat

Työeläkelaitosten rahoitusvarat ylittivät niiden velat 233,7 miljardilla eurolla. Edelliseen neljännekseen verrattuna työeläkelaitosten nettorahoitusvarat kasvoivat 2,2 miljardilla eurolla. Työeläkelaitokset lisäsivät osakkeita ja sijoitusrahasto-osuuksia nettomääräisesti 2,0 miljardin euron edestä. Sektorin velkapaperisaamiset kasvoivat 2,2 miljardilla eurolla ja niistä kertyi hallussapitotappiota 0,4 miljardia euroa. Johdannaiskaupankäyntiin liittyvien annettujen käteisvakuuksien, jotka kirjataan lyhytaikaisiksi lainasaamisiksi, kanta pieneni neljänneksen aikana 1,8 miljardilla eurolla 1,5 miljardiin euroon. Talletukset kasvoivat 0,7 miljardia euroa.

Muiden sosiaaliturvarahastojen nettorahoitusvarat olivat 2,0 miljardia euroa neljännen neljänneksen lopussa, mikä on 0,7 miljardia euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Kotitalouksien lainavelan kehitys tasaantui

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat edellisestä neljänneksestä 5,9 miljardia euroa ja olivat 376,9 miljardia euroa. Kotitalouksien velat puolestaan kasvoivat edellisestä neljänneksestä 1,4 miljardia euroa ja olivat 201,1 miljardia euroa. Näiden muutosten seurauksena kotitalouksien nettorahoitusvarat kasvoivat 4,6 miljardilla 175,8 miljardiin euroon.

Kotitalouksien lainavelat kasvoivat 0,7 miljardia euroa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä ja olivat 173,7 miljardia euroa. Kotitalouksien velkaantumisaste laski kuitenkin 0,4 prosenttiyksikköä 133,1 %:iin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Vuoden 2022 neljännen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät rahoitusvarasijoituksiaan nettomääräisesti 0,5 miljardilla eurolla. Nettomääräisesti eniten kotitaloudet vähensivät sijoituksiaan talletuksissa. Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin kasvoivat, sijoitusten kokonaistaso kasvoi ennen kaikkea suurien hallussapitovoittojen vuoksi.

Yritysten velkarahoitus laski

Yritysten velkarahoitus laski 1,4 miljardia euroa vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä supistuen 299,9 miljardiin euroon. Velkarahoituksella tarkoitetaan lainavelkoja ja velkapaperimuotoista rahoitusta yhteensä.

Kuviot

Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.

Kotitalouksien rahoitusvarat 2007Q4-2022Q4

Työeläkelaitosten hallussapitämät osakkeet ja osuudet 2007Q4-2022Q4

Tietojen tarkentuminen (revisiot)

Katso keskeiset tilastotiedot taulukoista.

Sektoreiden rahoitusvarojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Sektoreiden velkojen tarkentuminen ensijulkaisusta, milj. euroa

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Päivittyneet tietokantataulukot
Käytetyt luokitukset:
  • Vara
  • Velallissektori
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Sektori
Ajanjakso:
neljännesvuosi
Päivitetty:
Käytetyt luokitukset:
  • Velallissektori
  • Vara
  • Sektori
Ajanjakso:
vuosi
Päivitetty:

Tulevat julkaisut

Taustatiedot

Dokumentaatio
Viittausohje

Tilaston asiantuntijat

Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
rahoitus.tilinpito@stat.fi
Roope Rahikka
yliaktuaari
029 551 3338
Muut asiantuntijat
Vastaava osastopäällikkö

Miksi tätä sisältöä ei näytetä?

Tämä sisältö ei näy, jos olet estänyt evästeiden käytön. Jos haluat nähdä sisällön, tarkista evästeasetuksesi.