Kansantalouden tilinpidon tietopalvelutaulukot

Pääaggregaatit

Bruttokansantuote ja -tulo, käypiin hintoihin

Tunnuslukuja

Pääaggregaatit, prosenttiosuudet

Pääaggregaatit, volyymisarja, viitevuosi 2015, volyymi-indeksit, volyymin muutokset

Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset

Toimialoittainen tarkastelu