XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

Ongelmia kirjautumisessa?

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat

Tekniset ongelmat

Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle

Ohjeet

Lämmön tuotanto täyttöohjeet

Saatekirjeet

Lämmön tuotanto vuodelta 2018