XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifterna används för uppföljning och analysering av konsumentprisernas utveckling.

Konsumentprisindexet är den mest använda inflationsmätaren. Indexets syfte är att utreda hur mycket värdet på en indexkorg uppbyggd enligt en given konsumtionsstruktur förändras över tid. Konsumentprisindexet används bl.a. i samband med löneförhandlingar för att trygga realinkomstutvecklingen.