Tilläggstjänster för kommuner

Ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat

De ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat till Statistikcentralen har fram till statistikåret 2020 sammanställts i en egen databas. Uppgifterna har samlats in i kommunekonomins datainsamling och i datainsamlingen om kommunekonomin kvartalsvis.

Bekanta dig med ekonomiuppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat

Fr.o.m. år 2021 rapporterar kommunerna och samkommunerna sina ekonomiuppgifter till Statskontoret och de finns tillgängliga i tjänsten Granskakommuner.fi.