XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

På basis av uppgifterna sammanställs statistik över löner inom kommunsektorn som publiceras varje år på våren. Med hjälp av statistiken följer man bl.a. med löneutvecklingen inom kommunsektorn. Kommunbranschens arbetsmarknadsorganisationer använder resultaten av enkäten i tjänste- och kollektivavtalsförhandlingarna. Resultaten används också inom kommunplaneringen och kommunerna kan själva utnyttja resultaten i sitt planeringsarbete.

Resultaten i lönestatistiken inom kommunsektorn publiceras på Statistikcentralens webbplats:

Löner inom kommunsektorn

Uppgifterna används också för framställning av lönestrukturstatistiken samt förtjänstnivåindexet.