XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Majoitustilaston kuukausikysely

Tiedonkeruun kuvaus

Majoitustilaston kuukausikyselyssä kerätään tietoa majoitusliikkeiden perustiedoista, tarjolla olevasta kapasiteetista, kapasiteetin käytöstä ja majoituspalvelujen käyttäjistä. Tilastointiajanjaksona käytetään kuukautta.

Majoitustilastointi perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (N:o 692/2011) matkailutilastoista, joka velvoittaa jäsenvaltioita toimittamaan matkailun tarjontaa ja kysyntää koskevat yhdenmukaiset tilastot.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa.

Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään kotimaanmatkailun ja ulkomailta Suomeen suuntautuvan matkailun seurantaan ja edistämiseen sekä matkailuinvestointien suunnitteluun valtakunnallisella ja alueellisella tasolla. Tietoja käyttävät julkishallinto, järjestöt, elinkeinoelämä sekä tutkimus- ja koulutuslaitokset.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen