XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Genomgång av skolnätet

Beskrivning av datainsamlingen

Syftet med datainsamlingen på våren som gäller skolnätet är att få reda på de läroanstalter som har verksamhet följande höst enligt situationen den 20 september.

Från vem samlas uppgifterna in

Insamlingen gäller utbildningsanordnar och de skolor som dessa upprätthåller.

Behandling av uppgifter

Skyldigheten att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen 280/2004 (ändr. 361/2013). Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Till vad används uppgifterna?

Syftet med insamlingen är att få reda på nya, nedlagda och sammanslagna läroanstalter samt skolors namnbyten inför den datainsamling om studerande som görs på hösten under året i fråga.

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen