XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä kerrotuilla tunnuksilla.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

 

Katso-kirjautuminen

Vaihtoehtoisesti voitte tunnistautua Verohallinnon ylläpitämässä KATSO-tunnistuspalvelussa: KATSO-ohje.

Ongelmia kirjautumisessa?

Unohtuneet käyttäjätunnukset ja salasanat

Tekniset ongelmat

Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle

Ohjeet

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu (pdf)

Luokituslinkki vanhojen ja uusien palvelueräkoodien välillä (xlsx)

Luettelo palvelueristä (xlsx)

Saatekirjeet

Palvelujen ulkomaankaupan ja ulkomaisten tavaravirtojen neljännesvuositiedustelu (pdf)