XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifterna används som en del av årsenkäten om utrikeshandel med tjänster och vid utarbetandet av betalningsbalansen.