XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

I kvartalsenkäten om utrikeshandel med tjänster och utrikes varuflöden samlas uppgifter som behövs för statistiken över utrikeshandel med tjänster in från företag. Uppgifterna samlas in efter land enligt tjänsteposterna som definierats i Europeiska kommissionens förordning. Uppgifterna används också vid utarbetandet av betalningsbalansen och nationalräkenskaperna.

Lagstiftning

Datainsamlingen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning samt kommissionens förordning. Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 184/2005.
  • Kommissionens förordning (EU) nr 555/2012
  • Statistiklagen (280/2004) (Finlex)

Klassificeringar

Tjänsteklassificeringen baserar sig på EBOPS 2010-klassificeringen i manualen för statistikföring av utrikeshandel med tjänster.