XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Rahoitusleasing-tiedustelu

Tiedonkeruun kuvaus

Vuosittaisessa rahoitusleasing-tiedustelussa kysytään sektori- ja toimialakohtaista tietoa rahoitusleasingistä.

Keneltä tietoja kerätään?

Kaikki rahoitusleasingiä harjoittavat yritykset

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään Rahoitusleasing-tilaston laadintaan. Tilasto julkaistaan huhtikuussa. Lisäksi tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon laadintaan.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva