XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Enkät om finansieringsleasing

Beskrivning av datainsamlingen

I den årliga enkäten över finansieringsleasing frågas efter uppgifter efter sektor och näringsgren om finansieringsleasing. Datainsamlingen grundar sig på statistiklagen (280/2004).

Från vem samlas uppgifterna in

Alla företag som bedriver finansieringsleasing.

Till vad används uppgifterna?

Uppgifterna används för uppgörande av nationalräkenskaperna.

Behandling av uppgifter

Statistiklagen förpliktar Statistikcentralen att behandla uppgifterna konfidentiellt.

Material från datainsamlingen används i följande statistik:

Hur ofta insamlas uppgifterna?

Årligen