XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Yritykset voivat lähettää tiedot Tilastokeskukseen internetin kautta Web-lomakkeella. Verkkolomakkeen internet-osoite sekä kirjautumiseen tarvittavat käyttäjätunnus ja salasana löytyvät tiedonantajille postitetuista saatekirjeistä.

Kirjaudu sähköiselle lomakkeelle

Ohjeet

Rakennusyritysten korjausrakentamisen kysely (pdf)

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely (pdf)

Saatekirjeet

Rakennusyritysten korjausrakentaminen (pdf)

Rakennusyritysten tilinpäätöskysely (pdf)