XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Statistiken över byggföretagens reparationsbyggande publiceras första veckan i oktober på Statistikcentralens webbplats.

Publiceringstidpunkterna finns i publiceringskalendern på statistikens ingångssida.