XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Elektronisk datainsamling

Enkäten besvaras på en elektronisk blankett med de användaridentifikationer som finns i följebrevet. Det är också möjligt att göra identifieringen med Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter som produceras av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Ett företag kan ge fullmakt att besvara datainsamligen i tjänsten Suomi.fi-fullmakter med fullmaktskod Delta i datainsamlingar från företag och samfund och fullmaktens specifikation ymps. I den här datainsamlingen kan arbetsställeidentifieraren kopplas till fullmakten vid behov. Arbetsställeidentifieraren finns angivna i datainsamlingens följebrev. Med hjälp av arbetsställeidentifieraren kan fullmaktsgivaren avgränsa fullmakten att gälla bara ett visst arbetsställe. Företagen bestämmer själv om användning av arbetsställeidentifieraren.

Hjälp med identifikation

Logga in på den elektroniska blanketten

Problem att logga in?

Glömda användaridentifikationer och lösenord

Tekniska problem

Blanketter

Till sidan Blanketter

Anvisningar

Industrins miljöskyddsutgifter - Blankettanvisningar (pdf)

Följebrev

Industrins miljöskyddsutgifter (pdf)

Industrins miljöskyddsutgifter - vattenverk (pdf)

Industrins miljöskyddsutgifter - småindustri (pdf)