XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Tulokset julkaistaan tilastossa Ympäristönsuojelumenot lokakuussa (aiemmin Teollisuuden ympäristönsuojelumenot).  

Tilaston tietoja voidaan käyttää yhteiskunnallisen päätöksenteon, yritysten ja niiden etujärjestöjen sekä tutkimuksen tarpeisiin.

Tilasto mahdollistaa ympäristönsuojelusta aiheutuneiden menojen vertailun eri toimialojen kesken. Kalenterivuosittain laadittava tilastointi on aloitettu vuonna 1992. Se noudattaa EU:n tilastoviraston, Eurostatin, muotoilemia tilastointiperiaatteita, mikä varmistaa tietojen vertailtavuuden muiden Euroopan maiden sekä kansainvälisten järjestöjen vastaaviin tilastotietoihin.