XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Resultaten publiceras i statistiken Miljöskyddsutgifter i oktober.

Den statistiska informationen kan användas som stöd för beslutsfattandet i samhället samt för de behov som företagen och deras intresseorganisationer ställer samt för undersökningar.

Statistiken gör det möjligt att jämföra miljöskyddsutgifterna i olika industriella näringsgrenar. Den kalendervisa statistikföringen har inletts år 1992. Den följer EU:s statistikbyrås, Eurostats, statistikföringsprinciper, vilket säkerställer att uppgifterna är jämförbara med andra europeiska länders och internationella organisationers motsvarande statistiska uppgifter.