Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää henkilöiden reaaliaikaiset palkka-, työsuhde-, eläke- ja etuustiedot. Tulorekisterin käytännön toteutuksesta vastaa Verohallinto. 

 Tilastokeskus hyödyntää tilastoinnissaan tulorekisteriä 1.1.2020 alkaen.

Palkkatietoja ovat ilmoittaneet tulorekisteriin vuodesta 2019 lähtien kaikki työnantajat, yhdistykset, säätiöt, kotitaloustyönantajat, asunto-osakeyhtiöt ja muut toimijat, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja jollekin tulorekisterin käyttäjätaholle, esimerkiksi Tilastokeskukselle.

Myöhemmin tulorekisteriin ilmoitetaan myös tiedot maksetuista eläkkeistä ja etuuksista:

Ilmoita tiedot mahdollisimman täydellisenä tulorekisteriin – vältyt erillisiltä tiedonkeruilta

Tulorekisterin myötä on mahdollista vähentää erillisiä kyselyitä. Tiedonantajilta tämä edellyttää sitä, että kaikki palkka-, työsuhde-, eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin mahdollisimman täydellisinä.

Tilastokeskukselle tärkeitä tietoja ovat palkkaerien tarkat erittelyt sekä työsuhteen koko- ja osa-aikaisuuteen, ammattiin ja toimipaikkaan liittyvät tiedot. Toimipaikasta voidaan ilmoittaa joko 9-numeroinen toimipaikkatunnus (toimipaikkakoodi) tai osoite. Maksaja saa toimipaikkatunnuksen Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä osoitteesta yritys.rekisteri@stat.fi.

Tilastokeskuksen ammattiluokituksen mukainen ammattiluokka (TK10) on ilmoitettava, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. Kevan, Trafin ja Suomen Pankin ammattinimikkeistöjä käytetään eläkevakuutuksen tarpeisiin. Ammattiluokkaa koskevissa asioissa maksajan kannattaa olla yhteydessä omaan työtapaturma- tai eläkevakuutusyhtiöön.

Tutustu toimipaikkatunnukseen ja ammattiluokkaan liittyviin ohjeisiin

Yksi rekisteri, yksi tapa ilmoittaa tietoja

Yksi rekisteri ja yksi yhdenmukainen tapa ilmoittaa palkka- ja etuustietoja helpottavat niin työantajien kuin kansalaistenkin asiointia. Tällä hetkellä palkkatietoja ilmoitetaan monelle eri taholle erilaisissa teknisissä muodoissa ja aikatauluissa. Tulorekisterin käyttöönoton myötä palkkatietojen moninkertainen raportointivelvollisuus poistuu.

Jatkossa palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran palkanmaksun yhteydessä. Tulorekisteristä tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden käytettävissä. Myös tulonsaaja saa ensimmäistä kertaa ajantasaisen kokonaiskuvan omista palkka-, eläke- ja etuustiedoistaan.

Ajantasaista tietoa tuloista

Tulorekisteri on ajantasaista tietoa, jonka avulla voidaan parantaa tilastojen laatua ja nopeuttaa tilastojen julkistamista. Mikäli tiedonantajat ilmoittavat vapaa-ehtoisesti annettavat tiedot mahdollisimman täydellisinä tulorekisteriin, voidaan erillisten kyselyiden määrää vähentää.

Kattava tulorekisteri antaa myös uusia mahdollisuuksia kansalaisia entistä paremmin palvelevaan tilastointiin ja tiedon jakeluun.

Tieto&trendit -artikkeli: Tulorekisterin käyttöönotto haastaa ja uudistaa laajasti tilastotuotantoa

 

Lisätietoa tulorekisteristä Verohallinnon sivuilla:
Tulorekisteri.fi
Tietoa yrityksille ja organisaatioille

 

Tutustu tulorekisteriin videolla YouTube-palvelussa