XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Blanketter

Uppgifterna för varje kvartal levereras med hjälp av en elektronisk blankett.

Om man vill lämna in uppgifter om tidigare kvartal, sparas de på en Excel-blankett och skickas som skyddad e-post: https://securemail.tilastokeskus.fi (endast på finska) till adressen tvkindeksi@stat.fi