XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä lähetetyillä tunnuksilla. Voitte käyttää tiedustelun omien tunnuksien sijaan Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämiä Suomi.fi-tunnistautumista ja -valtuuksia. Tiedonkeruun Suomi.fi-valtuuskoodi on Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen. Ohje: http://www.stat.fi/keruu/tunnistautuminen.html

Ongelmia kirjautumisessa

Lomakkeet

Lomakkeet -sivulle

Ohjeet

Saatekirje

Saatekirje (pdf)

Lähetämme yrityksen nimeämälle yhteyshenkilölle sähköpostitse ilmoituksen tiedonkeruun alkamisesta ja viimeisestä palautuspäivämäärästä kunkin neljänneksen päättyessä. Turhien muistutusten välttämiseksi pyydämme ilmoittamaan vastaamiseen vaikuttavista asioista, kuten yrityksen toiminnan lakkaamisesta/fuusioitumisesta.