XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Miten minut on valittu mukaan vastaamaan?

Tutkimukseen kuukausittain haastateltavat 12 500 henkilöä on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Miten haastattelu tehdään?

Tutkimukseen osallistutaan vastaamalla joko verkkolomakkeella tai haastattelulla, joka tehdään puhelimitse. Samaa vastaajaa haastatellaan kaikkiaan viisi kertaa puolentoista vuoden aikana. Vastaamisen kesto sekä verkkolomakkeella että puhelimessa on keskimäärin 5–10 minuuttia. Vastaaja voi tarvittaessa antaa toiselle henkilölle luvan antaa tiedot puolestaan.

Miten minuun otetaan yhteyttä?

Tilastokeskuksen haastattelija lähettää tutkimukseen valitulle henkilölle kirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksesta, verkkovastaamisesta ja siitä, että haastattelija voi ottaa puhelimitse yhteyttä. Myös tekstiviestejä ja sähköpostia käytetään.

Jos tutkimukseen valitun henkilön tai hänen kotitaloutensa muiden jäsenten puhelinnumeroita ei löydetä, lähetetään kirje, jossa kerrotaan, että haastattelija tulee koronatilanteen salliessa käymään. Tällaisen kirjeen saadessaan vastaaja voi ottaa itse yhteyttä haastattelijaan ja sopia haastattelun tekemisestä puhelimitse tai paremmin sopivan ajan käyntihaastattelulle.

 

Katso video YouTube-palvelussa

Saatekirje (pdf)