XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Miten vastaajat on valittu?

Vapaa-aikatutkimukseen valikoituneet henkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tutkimukseen voi tulla valituksi kuka tahansa 10 vuotta täyttänyt Suomessa asuva henkilö.

Miten tutkimus tehdään?

Tilastokeskus lähettää tutkimuksen otokseen valikoituneille henkilöille kirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja annetaan ohjeet siihen osallistumiseksi. Vastaaminen ei edellytä etukäteen valmistautumista millään tavalla.

Verkko- ja postikyselyyn osallistuvien saatekirjeet

Kirje (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Käyntihaastatteluun osallistuvien saatekirjeet                                              

Vapaa-aikatutkimus - kirje lapsen huoltajalle  (pdf)

Vapaa-aikatutkimus - kirje seniorille (pdf)

Miten haastattelija ottaa yhteyttä?

Tilastokeskuksen haastattelija lähettää otokseen valikoituneille henkilöille kirjeen, jossa kerrotaan tutkimuksesta ja siitä, että hän ottaa puhelimitse yhteyttä lähiaikoina.

Jos tutkimukseen valitun henkilön puhelinnumeroa ei löydetä, lähetetään kirje, jossa pyydetään ottamaan yhteyttä Tilastokeskukseen ja sopimaan aika haastattelua varten.