XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tilastokeskus tutkii Vapaa-aikatutkimuksen avulla 10 vuotta täyttäneen väestön arjen ja harrastusten kehittymistä. Lisäksi selvitetään, toteutuvatko vapaa-ajan viettoon liittyvät palvelut tasa-arvoisesti maan eri alueilla ja eri väestöryhmissä.

Keneltä tietoa kerätään?

Tutkimukseen on poimittu satunnaisotannalla Suomessa asuvasta 10 vuotta täyttäneestä väestöstä 15000 henkilöä. Tiedot on saatu Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tietojen antaminen on vapaaehtoista. 

Tietojen luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskusta käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tiedot käsitellään siten, ettei niistä voi tunnistaa yksittäisen henkilön antamia vastauksia.

Miksi minun osallistumiseni on tärkeää?

Tutkimuksella pyritään muodostamaan kuva koko väestön vapaa-ajasta. Tämän vuoksi tutkimukseen osallistuminen on tärkeää riippumatta siitä, miten aikaansa viettää tai mitä harrastaa. Otokseen mukaan arvottua henkilöä ei voida korvata.

Mihin tietoja käytetään?

Vapaa-aikatutkimuksen tietoja käyttävät useat eri tahot. Tuloksia tarvitsevat eri ministeriöt, yliopistot ja tutkimuslaitokset, yritykset ja yhteisöt sekä yksittäiset kansalaiset.