XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vuokramökkien verkkoharavointi

Tiedonkeruun kuvaus

Verkkoharavointi on tiedonkeruumenetelmä, jolla haetaan ohjelmallisesti verkkosivuston lähdekoodi ja poimitaan siitä tarvittavat tiedot. Tiedot kerätään välityspalveluiden sekä kauppapaikkojen sivuilla olevien vuokramökkien kapasiteetista, sijainnista, hinnoista sekä muista sivuilla ilmoitetuista ominaisuuksista.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään merkittävimmiltä vuokramökkien välityspalveluilta sekä kauppapaikoilta.Haravoinnin tarkoituksena on vuokramökkien kapasiteetin tunnistaminen.

Mihin tietoja käytetään?

Tilastokeskus julkaisee kokeellisena tilastona tietoa mökkien vuokrakäytöstä maakunnittain ja kuukausittain.

Tietojen käsittely

Haravointi tehdään kerran kuukaudessa ja haravoinnilla kerätään vuokrattavien kohteiden kapasiteetti- sekä sijaintitiedot. Mahdolliset samat kohteet eri verkkosivuilla tunnistetaan tekstintunnistusmenetelmällä, jolloin kohde tilastoidaan vain kerran. Tämän lisäksi Majoitustilaston tiedonkeruun piirissä olevien majoitusliikkeiden vuokramökit poistetaan.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Kuukausittainen