XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tilläggsmaterial

Beslutet om datainsamling

Statistikcentralens statistik över månadslönerna och timlönerna inom den privata sektorn framställs årligen.Statistiken beskriver lönerna i september eller under sista kvartalet. I urvalsenkäten samlas uppgifterna om månadsavlönade anställda in för september, samma gäller uppgifterna om timavlönade inom servicebranscherna. Uppgifterna om timavlönade arbetstagare inom byggbranschen och industrin samlas in för det sista kvartalet.

Urvalet för datainsamlingen uppdaterades år 2020 på så sätt att urvalet riktades mer detaljerat till sådana näringsgrenar och företag från vilka man inte får tillräckliga uppgifter ur de organiserade företagens material. Uppdateringen har krävt att beslutet om datainsamling förnyas.