Tilläggstjänster för företag

Datainsamlingstjänst för företag | Klassificeringstjänst för insamlingen av uppgifter från företagAutomatiserad datainsamlingÅterrapportWebbtjänsten KatsoFörfallodagskalender |

Datainsamlingstjänst för företag

Statistikcentralen tillhandahåller företagen en tjänst, där det framgår i vilka av Statistikcentralens datainsamlingar företaget deltar eller har deltagit. Genom att informera företagen om kommande datainsamlingar, tidpunkter för dem och ändringar i dem, underlättar man företagens förberedelser för datainsamlingarna och deltagande i dem. Med hjälp av tjänsten förbättras också kvaliteten på svaren.

Tjänsten innehåller datainsamlingar fr.o.m. år 2006 och nya datainsamlingar läggs till i tjänsten i takt med att urvalet för datainsamlingen väljs ut.

Användningen av tjänsten förutsätter att företaget beställer egna användaridentifikationer för den. Vid beställning av användaridentifikationer uppges företagets FO-nummer, namn, kontaktinformation samt namnet på företagets kontaktperson med kontaktinformation.

Användaridentifikationer kan du beställa per e-post på adressen yritystiedonkeruut@stat.fi

Ytterligare information om datainsamlingstjänsten för företag får du också av följande personer:

Satu Viik 09 1734 2942
Hele Eloranta 09 1734 2748
Logga in i tjänsten

Klassificeringstjänst för insamlingen av uppgifter från företag

Med hjälp av klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag får företaget tillgång till en tabell, där det finns aktuell information om de grundläggande klassificeringarna för alla verksamma och efter 31.12.2008 nedlagda företag och sammanslutningar. Uppgifterna uppdateras månatligen. Filen kan kopieras och sparas så den blir en del av de egna datasystemen.

För att öppna tabellen behövs användar-ID och lösenord. Man kan be om dessa på adressen rahoitus@stat.fi

Presentation av klassificeringstjänsten för insamlingen av uppgifter från företag

Automatiserad datainsamling

Automatiserad datainsamling används i vissa av datainsamlingarna som är riktade till företag. Företagen kan då sända uppgifterna direkt från företagets eget datasystem med hjälp av ett separat rapporteringsprogram. Mera information om automatiserad datainsamling finns på datainsamlingarnas ingångssidor. I datainsamlingens följebrev berättas om de program som behövs.

Återrapport

Företagen kan få en återrapport angående de uppgifter de har levererat. Statistikcentralen sänder en statistikrapport som återrapport. Med hjälp av denna kan företaget jämföra sina resultat i förhållande till företag inom den egna näringsgrenen eller det egna området. Uppgifterna kan fås efter kommun eller landskap eller på hela landets nivå. Mer detaljerade uppgifter om återrapporten finns på datainsamlingarnas ingångssidor.

Webbtjänsten Katso

Mer om Katso- webbtjänsten

Förfallodagskalender

Med hjälp av förfallodagskalendern kan företaget kontrollera förfallodagarna för datainsamlingarna företaget deltar i. Det är lättare att svara på frågorna i datainsamlingen om man på förhand bekantar sig med datainsamlingsmaterialet.

Kommande förfallodagar