XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Kirjautuminen sähköiselle lomakkeelle

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä lähetetyillä tunnuksilla. Yritys voi valtuuttaa vastaamaan keruuseen Suomi.fi Valtuudet-palvelussa käyttämällä valtuuskoodia Yritys- ja yhteisötiedonkeruisiin vastaaminen.

Ulkomaalaiset henkilöt voivat toistaiseksi kirjautua tiedusteluun vain Tilastokeskuksen antamalla tunnus-salasana -parilla.

Saatekirjeet

Jos yrityksenne on valittu vastaamaan kyselyyn, teille on lähetetty saatekirje, joka sisältää ohjeet vastaamiseen.

Ohjeet