XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Usein kysytyt kysymykset

Miksi tämä kysely pitää täyttää? Ettekö saa tietoja suoraan muilta viranomaisilta esim. Patentti- ja rekisterihallituksesta?

Yritysten tilinpäätöskysely on Tilastokeskuksen kysely, jolla kerätään yrityksiltä ja kuntien liikelaitoksilta niiden toimintaa kuvaavia tietoja tilinpäätös- ja rakennetilastoja varten.

Yrityksellä ei ole resursseja täyttää kyseistä tiedustelua. Voimmeko saada vapautusta?

Tiedonantajilla on oikeus tilastolain 8 §:n nojalla hakea vapautusta tiedonantovelvollisuudesta kokonaan tai osittain, jos tietojen antamisesta aiheutuu tiedonantajalle kohtuutonta haittaa, eikä vapauttaminen oleellisesti vaikeuta tilaston laatimista eikä tilastojen luotettavuus ja käytettävyys olennaisesti heikkene. Kohtuuton haitta tarkoittaa tiedonantajan poikkeavaa asemaa suhteessa muihin tiedonantajiin. Vapautusta on haettava kirjallisesti.

Onko Yritysten tilinpäätöskysely lakisääteinen?

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).