De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tidigare straff tillräcklig på fjöld

Om den som har dömts till ett ovillkorligt fängelsestraff, övervakningsstraff eller samhällstjänst åtalas för ett annat brott som han begått innan detta straff dömts ut, kan domstolen anse att det tidigare straffet är en tillräcklig påföljd också för det brott som senare blivit föremål för behandling. (Strafflagen 7:6–7 §)Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa