De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Tidskrift

Tidskrifter är tidningar som utkommer regelbundet, minst fyra gånger om året och som innehåller artiklar som endera är allmänna eller gäller ett specialiserat livsområde. Till tidskrifterna räknas också sådana tidningar av dagstidningsformat, som till innehåll eller utgivningstäthet inte uppfyller kriterierna för dagstidningar, t.ex. fackorganisationers tidningar som utkommer några gånger om året.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp


Jaa