Käsitteet
Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö


Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyn nimikkeistönä käytetään tilastovuodesta 2019 alkaen Euroopan yhteisön yhdistettyä nimikkeistöä CN (Combined Nomenclature). CN-nimikkeistö on ulkomaankauppatilastoissa käytetty 8-numeroinen tavaraluokitus. Nimikkeistöön tulee muutoksia vuosittain.Teollisuustuotannon aineet ja tarvikkeet -kyselyssä voidaan pääsääntöisesti vastata myös CN-nimikkeistön tarkinta tasoa karkeammalla tasolla eli 6-numerotasolla.Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

 • Voimassa (31.12.2078) asti
 • Teollisuuden hyödyketilastossa käytettävä Aineet ja tarvikkeet -nimikkeistö on laadittu Euroopan yhteisön CPA-tuoteluokituksen pohjalta, soveltaen sitä kansallisten tarpeiden täyttämiseksi. Neljä ensimmäistä numeroa kuvaa valmistavaa toimialaa (luokitus TOL2008, TOL2002 tai TOL95 riippuen tilastovuodesta). Koodin pituus vaihtelee 6-8 numeroon.  Aihealue

  Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2019

  Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

  Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

 • Tilastokeskus

Jaa