Aineet ja tarvikkeet

Aineisiin ja tarvikkeisiin luetaan materiaalit, joita käytetään välittömästi tuotettavien tavaroiden valmistukseen (raaka-aineet, puolivalmisteet, lisäaineet, osat sekä pienet ei-aktivoidut työkalut ja työvälineet). Aineisiin ja tarvikkeisiin luetaan myös aputarvikkeet (voiteluaineet, vesi yms.). Aineisiin ja tarvikkeisiin ei lueta konttori- tai pakkaustarvikkeita.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Raaka-aineet, puolivalmisteet, osat ja muut tavarat, jotka aiotaan käyttää omassa valmistuksessa. Tähän ryhmään kuuluvat myös pakkaustarvikkeet sekä sellaiset tuotantotoiminnassa käytettävät tarve- ja apuaineet, kuten hiomakivet, poranterät ja räjähdysaineet, jotka eivät siirry tuotteeseen. Lisäksi ryhmään kuuluvat omassa tuotannossa käytettävät tai muuten itse kulutettavat poltto- ja voiteluaineet.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa