De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Körförbud

Körförbud utfärdas av en polisman eller tingsrätt. Körförbud som utfärdas av tingsrätten föregås nästan utan undantag av temporärt körförbud som utfärdats av polis.

Tingsrätten ska utfärda körförbud för föraren av ett motordrivet fordon om denna konstateras ha gjort sig skyldig till följande brott: grovt äventyrande av trafiksäkerheten (Strafflagen 23:2 §), rattfylleri (Strafflagen 23:3 §), grovt rattfylleri (Strafflagen 23:4 §) eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen (Strafflagen 44:13 §).

Tingsrätten kan meddela körförbud för föraren av ett motordrivet fordon för högst fem år. En förare som gjort sig skyldig till rattfylleri eller brott mot bestämmelserna om transport av farliga ämnen meddelas körförbud för minst en månad och en förare som gjort sig skyldig till grovt äventyrande av trafiksäkerheten eller grovt rattfylleri för minst tre månader. (Körkortslagen 386/2011).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa