Käsitteet
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi


Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva hallinto-, palvelu- ja informaatiokeskus. Sen tehtäviin kuuluvat esimerkiksi

- ajoneuvojen ja niiden osien hyväksyminen
- ajoneuvojen rekisteröinti ja vuotuinen verotus
- katsastustoiminnan valvonta
- kuljettajantutkintojen järjestäminen
- ajokorttien rekisteröinti
- ajoneuvoliikenteen tietopalvelu.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1996 - 31.12.2018

Lähdeorganisaatio

  • None

Lähikäsitteet


Jaa