De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Trafiksäkerhetsverket Trafi

Trafiksäkerhetsverket Trafi är en förvaltnings-, service- och informationscentral inom kommunikationministeriets verksamhetssektor. Trafis centrala uppgifter är:

- registrering av fordon
- årlig beskattning av fordon
- övervakning av besiktningsverksamheten
- organisation av förarexamen
- registrering av körkort
- informationsservice om fordonstrafikStatistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1996 - 31.12.2018

Källorganisation

  • None

Närbegrepp


Jaa