Käsitteet
Ajoneuvokilometri


Mittayksikkö, joka vastaa ajoneuvon liikkumista yhden kilometrin matkan.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet


Jaa