Alihankinta

Alihankinnalla tarkoitetaan kiinteistön ylläpidon kustannusindeksissä kiinteistön hoitoon ja kunnossa pitoon kolmannelta osapuolelta ostettuja palveluja .Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Alihankinta tarkoittaa ulkopuolisen yrityksen palkkaamista tarjoamaan jokin liiketoiminto osatekijöineen. Palkattavan yrityksen oletetaan olevan pätevämpi ja tehokkaampi.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.11.2004 - 31.10.2006

Lähdeorganisaatio

  • EU

Alihankintana suoritettu valmistus on toimintaa, jossa valmistuttajayritys tilaa alihankkijayritykseltä tuotteita, joiden (pääasiallisesta) suunnittelusta ja markkinoinnista valmistuttajayritys vastaa ja/tai toimittaa tarvittavat aineet ja tarvikkeet alihankkijalle. Alihankkijayritys valmistaa tuotteita toisille yrityksille tilauksen mukaan.

Alihankintana suoritetussa viimeistelytyössä viimeistelemättömän tuotteen valmistanut tai ostanut yritys tilaa alihankkijayritykseltä k.o. tuotteen viimeistelyn. Tällöin alihankkijayritys viimeistelee toisten yritysten tuotteita tilauksen mukaan.

Alihankinnassa valmistuttaja ja alihankkija ovat aina eri yrityksiä.

Teollisuuden tuotantotilasto sisältää myös alihankintana suoritetun valmistuksen ja viimeistelyn.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1997 - 31.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa