Aloituspäivämäärä

Oikeudellisen yksikön aloituspäivä on pääsääntöisesti verohallintoon tai kaupparekisteriin merkitsemispäivä tai luonnollisella henkilöllä y-tunnuksen alkamispäivä. Tietoa johdetaan myös joidenkin ominaisuustietojen alkupäivien avulla ja lisäksi käytössä on puuttuvia ja virheellisiä tietoja korvaavia keinopäivämääriä (erityisesti vanhemmilla yksiköillä).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Yritys merkitään yritysrekisterissä aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun se tulee arvonlisäverovelvolliseksi tai merkitään ennakkoperintärekisteriin. Yritys kirjautuu aloittaneeksi myös silloin kun se muuttuu toiminimestä yhtiömuotoiseksi tai kun se yhtiöittämisen tai fuusion seurauksena saa uuden y-tunnuksen. Aloituspäivämäärä johdetaan verohallinnolta saatavista tiedoista.Määritelmän voimassaoloaika

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Lähikäsitteet

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa