De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Inledningsdatum

Inledningsdatum för en juridisk enhet är i regel den dag då enheten införts hos skatteförvaltningen eller i handelsregistret eller, då det gäller en fysisk person, den dag då FO-numret utfärdats. Uppgiften härleds också med hjälp av de första dagarna för en del egenskapsdata och dessutom används artificiella datum för att ersätta uppgifter som saknas eller som är felaktiga (särskilt när det gäller äldre enheter).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Ett företag införs i företagsregistret som nytt då företaget blir arbetsgivare eller då det blir momsskyldigt eller införs i förskottsuppbördsregistret. Ett företag registreras som nytt företag också då det ändras från firma till bolagsform eller då det till följd av bolagisering eller fusion får ett nytt FO-nummer. Inledningsdatumet härleds utgående från uppgifter från skatteförvaltningen.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 4.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa